Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2001 ]

ΠΟΛ.1071/22.3.2001 Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στην περίπτωση αποθήκευσης προϊόντων σεαποθηκευτικούς χώρους τρίτων

(Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στην περίπτωση αποθήκευσης προϊόντων σεαποθηκευτικούς χώρους τρίτων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1031342/697/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
Τηλέφωνο: 3375186 - 187

ΠΟΛ.: 1071

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στην περίπτωση αποθήκευσης προϊόντων σε αποθηκευτικούς χώρους τρίτων.


1031342/697/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/22.3.2001

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1β' του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης για οποιαδήποτε μεταβολή του επιτηδευματία, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων κ.λπ.

Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, στην περίπτωση αποθήκευσης ή εναπόθεσης προϊόντων σε αποθηκευτικούς χώρους τρίτων, δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής εργασιών για την επιχείρηση που αποθηκεύει τα προϊόντα της στους χώρους αυτούς, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί δεν αποτελούν αποθήκη της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Εξυπακούεται ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών, στις περιπτώσεις αυτές, ανήκει στην επιχείρηση που κατέχει τους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης τους, δηλαδή αν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ίδιων προϊόντων ή προϊόντων τρίτων.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο