Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2001 ]

ΠΟΛ.1066/12.3.2001 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας των υπαλλήλων των Τραπεζών.

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας των υπαλλήλων των Τραπεζών. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1028531/10235/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ.:1066

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας των υπαλλήλων των Τραπεζών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/2000 όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

3. Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)

4. Τις διατάξεις του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄)

5. Τη σύγχυση και τις δυσχέρειες που επήλθαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω απεργίας της Ο.Τ.Ο.Ε. (των υπαλλήλων των Τραπεζών) στις 12 και 13 Μαρτίου 2001.

6. Τη κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/0006 Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι την 14η Μαρτίου 2001 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, τελών και εισφορών που κανονικά έληγαν στις 12 και 13 Μαρτίου 2001.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο