Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 2203/ΑΤΚΕ 0007833 ΕΞ 2016 Συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που απαλλάσσονται από τον κύριο ΕΝΦΙΑ περ. α παρ. 2 άρθρου 3 του ν. 4223/2013

(Συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που απαλλάσσονται από τον κύριο ΕΝΦΙΑ περ. α παρ. 2 άρθρου 3 του ν. 4223/2013)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 19/9/2016
Αριθ.Πρωτ: /2203/ΑΤΚΕ 0007833 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ευδωρίδου
Τηλέφωνο: 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ. Σ.-Α.Γεωργιάδη

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Σ.-Α. Γεωργιάδης, σας επιβεβαιώνουμε το περιεχόμενο της απάντησης που σας έχει αποσταλεί στην με αριθμό 6316/21-6-16 ερώτησή σας.

Σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (κύριο και συμπληρωματικό) και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σας επισημαίνουμε ότι προς εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου έχει εκδοθεί η ΠΟΛ.1248/2.12.2014 εγκύκλιος, η οποία εξακολουθεί να ισχύει διότι δεν έχει αντικατασταθεί από μεταγενέστερη, και σύμφωνα με αυτήν για τη χορήγηση των απαλλαγών ή μειώσεων που προβλέπονται στην ως άνω περίπτωση απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή, με την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται μερική ή ολική απαγόρευση χρήσης του ακινήτου. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, για το οποίο υπάρχει ολική ή μερική απαγόρευση χρήσης, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης δέσμευσης, το είδος της απαγόρευσης και το ότι η απαγόρευση αυτή υφίστατο κατά την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.

Τέλος, όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρεστε, σε περίπτωση έκδοσης των απαιτούμενων παραστατικών από την αρμόδια αρχή θα χορηγηθεί η προβλεπόμενη απαλλαγή στη φορολογούμενη κατά την προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο