Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016 Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα

(Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 15/9/2016
Αριθ.Πρωτ: /2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 1Ο5 62Α0ΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε.Ευδωρίδου
Τηλέφωνο: 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: -Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110
-Βουλευτές κ.κ. Ν.Παναγιωτόπουλο, Χ.Κέλλα, Γ.Βρούτση, Β.Οικονόμου.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ.πρωτ.7456/2-8-2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.7456/2.8.16 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν.Παναγιωτόπουλος, Χ.Κέλλας, Γ.Βρούτσης, Β.Οικονόμου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως έγινε δεκτό με τη γνωμοδότηση 270/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διατάξεις της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30 Α'), με τις οποίες καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου των περιγραφόμενων σε αυτή αποδείξεων, δεν αφορά τις αποδείξεις καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος, του επιδόματος τρίτου παιδιού και της ισόβιας σύνταξης, που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').

2. Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4141/2013 υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), καθόσον δεν προβλέπεται απαλλαγή από φόρο, τέλος, εισφορά, ή κράτηση υπέρ του δημοσίου στο περιεχόμενο των διατάξεων με τις οποίες θεσπίζεται.

3. Όσον αφορά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ 2, της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), προβλέπεται ρητά ότι απαλλάσσεται από κάθε φόρο, συνεπώς απαλλάσσεται και από τέλος χαρτοσήμου.



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο