Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2016 ]

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 44586/1559/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ 80000/οικ. 35384/1276/ 1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης

(Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ 80000/οικ. 35384/1276/ 1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 03/10/2016
Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.44586/1559

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ και ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 10110

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης.»

Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ:ΩΧΖΟ465ΘΙΩ-Ξ53).

Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 εγγράφου μας (ΑΔΑ: ΩΧΖΟ465ΘΙΩ-Ξ53) με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οδηγίες σε εφαρμογή της αριθμ.Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π.» (ΦΕΚ 2455/Β/09-08-2016), διευκρινίζουμε ότι η συμμετοχή των δικηγόρων ή/και των μελών του Ν.Σ.Κ. στις Επιτροπές και Ομάδες απογραφής της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην καταγραφή των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και λοιπών εκκρεμοτήτων των νομικών υπηρεσιών τους.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο