Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2001 ]

ΠΟΛ.1062/6.2.2001 Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης

(Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1007799/83/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β' - Γ'
Πληροφορίες: Μ. Γυφτάκη
Τηλέφωνο: 3610030

ΠΟΛ.: 1062

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου υποβολής απογραφικής δήλωσης.
1007799/83/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 321/Α') "Υποχρέωση υποβολής απογραφικής δήλωσης από χρήστες ή κατόχους φ.τ.μ. και συστημάτων που χρησιμοποιούνται ή κατέχονται στις 30.4.1999".

2. Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α').

3. Την υπ' αριθ. 1103120/748/0015/ΑΥΟ (ΦΕΚ 2227/Β').

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου έναρξης ισχύος της υποχρέωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης, για την ορθή καταγραφή - παρακολούθηση των φ.τ.μ. και συστημάτων επειδή, λόγω της χρήσης ως νομίσματος της χώρας του ΕΥΡΩ και της υποχρεωτικής διπλής αναγραφής τιμών στις αποδείξεις λιανικής (σε ΕΥΡΩ και δραχμές) κατά τη μεταβατική περίοδο, μεγάλος αριθμός φ.τ.μ. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα αντικατασταθούν εντός του έτους (2001).

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε


1. Μετατίθεται στις 30 Απριλίου 2002 η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 321/Α'), όπως αυτή παρατάθηκε με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α') και την ΑΥΟ 1103120/748/0015/(ΦΕΚ 2227/Β').

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο