Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/73/7.9.2016 Νέος τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές

(Νέος τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 7/9/2016
Αριθ. Πρωτ. Γ99/73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 16
10 241 Αθήνα
Πληροφορίες:
Μαρία Βασιλάτου, 210-5205256
Σπύρος Κλωνής, 210-5205255
Fax: 210-5238135
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Νέος τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές»

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτ. Σ81/37/26.8.2016 έγγραφο σας.

Με το ανωτέρω έγγραφο, μας ζητήθηκε να προσδιοριστεί ο τύπος εύρεσης χρέους σε αχρεώστητες καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το νέο επιτόκιο 3%.

Ο γενικός τύπος είναι:
ενώ για επιτόκιο ρ = 3% ο τύπος διαμορφώνεται:όπου,

x = το ζητούμενο ποσό των αχρεώστητων καταβληθεισών παροχών μαζί με τους τόκους.

μ = ο αριθμός των μηνών που πέρασαν από τότε που άρχισε η αχρεώστητη καταβληθείσα παροχή μέχρι το τέλος του μήνα που υπολογίζεται το χρέος, ή μέχρι τον προηγούμενο μήνα της αναγγελίας του χρέους στη μηχανογράφηση, αφού σχεδόν πάντοτε οι οφειλές παρακρατούνται μηχανογραφικά.

ν = ο αριθμός των μηνών που πέρασαν από τότε που σταμάτησε η αχρεώστητη καταβληθείσα παροχή (από την πρώτη του τελευταίου μήνα της αχρεώστητης καταβληθείσας παροχής) μέχρι το τέλος του μήνα που υπολογίζεται το χρέος, ή μέχρι τον προηγούμενο μήνα της αναγγελίας του χρέους στη μηχανογράφηση. 

α = η μέση μηνιαία αχρεώστητη καταβληθείσα παροχή, δηλ.Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Μ. ΛΟΥΛΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο