Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2001 ]

ΠΟΛ.1050/23.2.2001 Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1015544/770/ΟΟΤΥ/Δ/23.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

(Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1015544/770/ΟΟΤΥ/Δ/23.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1015545/771/ΟΟΤΥ/Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ.: 1050

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τιμής διάθεσης βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1015544/770/ΟΟΤΥ/Δ/23.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 284/88 "περί Οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών"  
Το άρθρο του ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50Α΄/24.4.86)  
Την ανάγκη διάθεση των βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της  αντικειμενικής αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων όλων  των περιοχών, όπου ισχύει το σύστημα αυτό με σκοπό την εξυπηρέτηση των  φορολογούμενων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα  φορολογίας γενικώς.  
Την αρ.πρ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "  Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών"  (Β΄571).  
Την με αρ. πρωτ. 1015544/770/ΟΟΤΥ/Δ/23.2.2001 απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών, επέκταση και ένταξη νέων  περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των  με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων εντός σχεδίου ακινήτων που βρίσκονται σε  όλες τις περιφέρειες της χώρας.  
Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την πώληση των βιβλίων πινάκων τιμών, με τις τιμές εκκίνησης και του λοιπούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των εντός σχεδίου μεταβιβαζομένων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όλων των περιφερειών της χώρας, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού και καθορίζουμε την τιμή πώλησης των βιβλίων "Πίνακες Τιμών" στις 10.000 δραχμές έκαστο.

Τα έσοδα από την πώληση των παραπάνω βιβλίων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εμφανίζονται στον Κ.Α. εσόδων 2411.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο