Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2016 ]

Αρ. πρωτ.: 106679/19.7.2016 Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων

(Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 19-7-2016
Αρ. πρωτ.: 106679

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Α.Μπακόλα
Φιλελλήνων 13-15
Τηλ.: 2103275000

Θέμα: Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων.

Με αφορμή ερωτήματα που αναφέρονται στον τρόπο προσαύξησης του χρόνου ασφάλισης μετά την συνταξιοδότηση διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΕΤΕΑΜ δεν προβλεπόταν η ασφάλιση εργαζόμενων συνταξιούχων. Με τις διατάξεις του άρθ. 44 του Ν.3996/2011 προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ υπάγονται πλέον εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Περαιτέρω δε ορίστηκε ότι ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος άλλα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν 3996/2011, δεν είχε εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραμένει ισχυρός.

Δεδομένου ότι το Καταστατικό του τ. ΕΤΕΑΜ δεν προβλέπει τίποτε περί του θέματος της προσαύξησης της σύνταξης μετά από εργασία συνταξιούχου , και δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 95/1980 «Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών προβλέπουν ότι:

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που απονέμει ο Τομέας, αποτελείται:
α) Από βασικό ποσό ίσο προς 9% του 25πλασιου του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.
β) Από προσαύξηση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου λόγω ασφαλιστικής κλάσης, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 12% για κάθε κλάση πάνω από την πρώτη που ορίζεται από το άρθρο 37 του Α.Ν. 1846/1951 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και μέχρι την ασφαλιστική κλάση στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος κατά το προηγούμενο άρθρο.
γ) Από προσαύξηση του ποσού που προκύπτει από τα εδάφια α' και β' λόγω χρόνου ασφάλισης η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 4% για κάθε 300 συμπληρωμένες ημέρες ασφάλισης πάνω από τις 1500 και μέχρι τις 7500 και σε ποσοστό 3% για κάθε 300 συμπληρωμένες ημέρες ασφάλισης πάνω από τις 7500.

Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, θα προσαυξάνεται το ήδη καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης κατά 4% μέχρι τις 7500 ΗΑ και κατά 3%για τις άνω των 7500 Η. Α.

Διευκρινίζουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι 31/12/2014 καθότι με τον Ν. 4387/2016 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης για τον οποίο θα δοθούν οδηγίες με σχετική εγκύκλιο.Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Αγγελική Μπακόλα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο