Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2016 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/68529/0004/ 4.8.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπ. Οικ.

(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπ. Οικ.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016
Αριθμ.Πρωτ.:2/68529/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ε. Λυκογιάννη 
Τηλέφωνο : 210- 33.38.362 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 8 του Π.Δ. 111/2014, Α'178) με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από Υπηρεσίες του ιδίου Υπουργείου με έδρα το νομό Αττικής

Οι προς κάλυψη θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο έχουν ως εξής:
• Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με προτεραιότητα σε κατόχους πτυχίου Νομικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
• Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
• Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.
• Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Εφοριακών.
• Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Για τις προς κάλυψη θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επιθυμητό προσόν είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, το αργότερο μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2016, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (γραφείο 101, Γενικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα ή στο fax: 2103338202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο