Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2016 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 425/16.9.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, εταιρίας ΟΕ

(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, εταιρίας ΟΕ)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 425

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «........ ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. .........

Σχετικά: Επιστολή σας αρ. πρωτ 5687/14.5.2015 και με e-mail 14-05-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 242/15-05-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, μετά από έλεγχο της απογραφής, της εταιρίας «......... ΟΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ........», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1) Η ανωτέρω εταιρεία θα πρέπει να καταχωριστεί ως υπό εκκαθάριση, αφού από 14-9-2007 δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η καταγγελία του μέλους ............... για λύση της εταιρίας και θέση της σε καθεστώς εκκαθάρισης (όπως δηλώθηκε και στην εφορία στις 30-9-2014, στην οποία είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης από 14-9-2007).

2) Επίσης θα πρέπει να καταχωριστούν (ως εταίροι της εταιρείας, που θα απολαύσουν το προϊόν της εκκαθάρισης, οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος την 6-11-2010 εταίρου ............ [σύμφωνα με το από 9-3-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό «περί μεταβίβασης ποσοστού λόγω θανάτου στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους» στο οποίο αναφέρεται ότι «η εταιρία δεν έχει λυθεί τυπικά, ούτε ακολούθησε διανομή και εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας», το οποίο υπογράφει και ο ........... (καταγγέλλων την εταιρία) και τοπ οποίο έχει δημοσιευτεί στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης].

3) Τέλος θα πρέπει να υποδειχθεί στη εταιρεία ότι θα πρέπει να σας υποβάλλει τον ισολογισμό έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 268 ν.4072/2012)

Σημειώνουμε ότι, θα πρέπει, να χορηγήσετε αντίστοιχη με τα ανωτέρω απάντηση, στην από 7-5-2015 αίτηση της ............ χήρας ........... «περί της κατάστασης της εταιρίας».


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο