Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2004 ]

ΠΟΛ.1077/27.7.2004 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου». (Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (15 Ιουλίου 2004). Με την παρούσα σας παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.)

(Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου». (Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (15 Ιουλίου 2004). Με την παρούσα σας παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1062035/207/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ.: 1077

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου.

(Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (15 Ιουλίου 2004). Με την παρούσα σας παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.)

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, χωρίς επιβολή πρόσθετου φόρου ή αυτοτελούς προστίμου, μπορούν να υποβληθούν για τις φορολογίες μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του κεφαλαίου Γ΄ του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, παρέχεται δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων στις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31-12-2003. Ως εκ τούτου δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας μπορούν να υποβληθούν για τα έτη 1997-2003 και ειδικού φόρου για το 2003, δεδομένου ότι ο χρόνος γένεσης αυτών των φορολογιών είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή, σε περιπτώσεις για τις οποίες:

α) έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις, φύλλα ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμου μέχρι 15-7-2004.

β) σε περιπτώσεις δηλώσεων που έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη.

Β. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄

Σύμφωνα με τη β΄ περίπτωση του άρθρου 19, εξαιρούνται οι υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας (ν.1249/1982) από το δικαίωμα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων χωρίς πρόσθετους φόρους και αυτοτελή πρόστιμα. Η φορολογία αυτή είναι ενεργή ως προς τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Γ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σημειώνεται ότι, η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων του κεφαλαίου Α΄ του υπόψη σχεδίου νόμου, δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) όπως αναφέρεται στην περίπτωση 6 του άρθρου 4 και ειδικού φόρου επί των ακινήτων, γιατί η πρώτη εφαρμογή της φορολογίας αυτής ήταν η 1η Ιανουαρίου του 2003.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο