Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109595 ΕΞ 2016/1508/ 19.7.2016 Σχετικά με τη νέα αύξηση του Φ.Π.Α.

(Σχετικά με τη νέα αύξηση του Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 19/07/2016 - 13:35,
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1109595 ΕΞ 2016/1508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX: 210.32.35.135

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4984/20-4-16 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Κατερίνα Μάρκου και Ιλχάν Αχμέτ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η θεσμοθέτηση των μέτρων αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στην διάρκεια των τελευταίων ετών κατέστη αναγκαία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογητέα βάση και να αυξηθούν τα έσοδα Φ.Π.Α., ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής που κρίθηκαν ως απολύτως επιβεβλημένες δεδομένης της ιδιαίτερα κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας.

Της θεσμοθέτησης των ανωτέρω μέτρων προηγείται πάντοτε εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ, η οποία βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων από τις επιμέρους υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. Η δε αποτελεσματικότητα των μέτρων αναφορικά με το ύψος των εσόδων που απέφεραν ή τις πιθανές αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους, αποτιμάται πάντοτε με σύγκριση των σχετικών δεδομένων όπως αυτά καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η συνεχής βελτίωση του μηχανισμού είσπραξης του φόρου εντάσσεται στους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Φορολογικής Διοίκησης, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί σειρά μέτρων για την διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων όπως, μεταξύ άλλων:

Η αποσυσχέτιση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης από την υποχρέωση της καταβολής του φόρου, η οποία συνιστά σημαντική απλοποίηση αφού διευκολύνει τους φορολογούμενους να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, ανεξάρτητα από την δυνατότητά τους, κατά το χρόνο της υποβολής, να καταβάλλουν και τον αναλογούντα φόρο.

Η δυνατότητα των φορολογουμένων να επιλέγουν, κατά την υποβολή της δήλωσης, την καταβολή του φόρου που προκύπτει από αυτή, σε δύο δόσεις.

Σημειώνεται πάντως ότι στα πλαίσια κάθε διαδικασίας επανεξέτασης του ύψους των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές, ιδιαιτέρως για τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. με την πρόσφατη αντικατάσταση του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ για την συντριπτική πλειοψηφία των αγαθών ευρείας κατανάλωσης όπως τρόφιμα κλπ διατηρήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ), ενώ γενικότερα το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών αντιμετωπίζεται πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και με βασικό γνώμονα την φορολογική δικαιοσύνη.

Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια υλοποίησης της συμφωνίας χρηματοδότησης εξετάζει και μελετά διάφορα εναλλακτικά δημοσιονομικά μέτρα.

Τα μέτρα αυτά, συνδιαμορφώνονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και δεν έχουν ακόμα ληφθεί οριστικές αποφάσεις.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο