Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2004 ]

ΣΔΟΕ .107244/23.07.04 Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων.

(Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων. )

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ  Αρ.πρ. 107244 /23.07.04 Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων.

ΣΧΕΤ.: Η 106775/12.7.2004 εγκύκλιός μας

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας δόθηκαν οδηγίες ως προς τη διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα και παραληφθέντα βιβλία και στοιχεία με προτεραιότητα στις υποθέσεις της χρήσης 1998, που παραγράφονται στις 31.12.2004, οι οποίες πρέπει να περαιωθούν έως 15.10.2004.

Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου και ενόψει της κατάθεσης στις 15.7.2004 (ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις) και της συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων, του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών », στις διατάξεις του οποίου (άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 5) ορίζεται ότι, οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ., για τις χρήσεις που εμπίπτουν στην ρύθμιση επαυξάνουν τη βάση υπολογισμού του φόρου και τον συντελεστή αυτού, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1. Όπως είναι γνωστό, οι εκθέσεις ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα στην προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης (έκδοση Υ.Σ.Ε.). Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος των εκθέσεων ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων (σημειώνεται ότι με το σχέδιο νόμου περαιώνονται υποθέσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2002) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποσταλεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Για τις υπόλοιπες που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, παρακαλούμε για την άμεση σύνταξη και αποστολή των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, μέχρι και τις 31/8/2004, με ταυτόχρονη ενημέρωση της υπηρεσίας μας, για τη μη ύπαρξη πλέον σχετικών εκκρεμοτήτων.

2. Για Υ.Σ.Ε., που θα εκδοθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και θα αφορούν χρήσεις 2002 και παλαιότερες παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους.

3. Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 της εγκυκλίου μας 5404/10.11.1997, υπάρχει ρητή αναφορά για άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης ή παραλαβής ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων. Αν παρόλα αυτά υπάρχει κάποια σχετική υπόθεση χωρίς να έχει ενημερωθεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή της, καθόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ως άνω αναφερόμενου σχεδίου νόμου, εξαιρούνται της ρύθμισης «οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπήρχαν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία».

4. Ακόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 23 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 16 - 25 (περί συστήματος επιλογής ελέγχου υποθέσεων) του ν.3220/04 . Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η μη αναφορά πλέον, κατά την σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν την χρήση 2004, των συγκεκριμένων διατάξεων. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι συνεχίζει να ισχύει ο πίνακας κωδικών παραβάσεων, που σας έχει αποσταλεί με την εγκύκλιό μας 101279/6.2.2004. Για ενδεχόμενες τροποποιήσεις του θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφό μας.


Ο Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. Ηλίας Αργυρός


 


 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο