Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2004 ]

ΠΟΛ.1071/8.7.2004 Διαδικασία κατάταξης δανειστών.Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών: 1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης. 2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες. 3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου. 4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ�αυτό.

(Διαδικασία κατάταξης δανειστών.Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών: 1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης. 2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες. 3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου. 4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ�αυτό.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1055421/4249/Θ0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1071

ΘΕΜΑ: Διαδικασία κατάταξης δανειστών.

Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών:
1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες.
3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου.
4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ'αυτό.

Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών:

1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.

2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες.

3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου.

4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ'αυτό.

Σχετικά με το θέμα, σας υπενθυμίζουμε τα 1073533/4302/0016/12.08.99 και 1053653/3181/Α0016/ΠΟΛ.1382/18.12.2001  έγγραφά μας, τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί και αναφέρονται στις «Αναγγελίες απαιτήσεων του Δημοσίου» και στο «Χρόνο παύσεως των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα, σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης στην αναγκαστική και τη διοικητική εκτέλεση υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν.δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.), του Κ. Πολ. Δ., καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/99)», αντίστοιχα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο