Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2000 ]

ΠΟΛ.1311/20.12.2000 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ"

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ")

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1116682/1082/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1311

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ - Μάρκετ».
1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις σούπερ - μάρκετ (κυρίως κατ' είδος, ποσότητα και αξία μόνο κατά την εισαγωγή, της εξαγωγής προσδιοριζομένης με την απογραφή) με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ. Την ανάγκη τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τα σούπερ - μάρκετ για ελεγκτικούς σκοπούς, καθώς και την ανάγκη οργάνωσης αυτών για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, δοθέντος ότι οι σχετικές αποφάσεις της ΕΛΒ για την κατά διάφορο τρόπο τήρηση του βιβλίου αποθήκης λήγουν την 31.12.2000 ή εντός του έτους 2001, ανάλογα με το χρόνο λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ) (270/1996, 301/1998).

5. Την υποχρεωτική εισαγωγή του ευρώ στις συναλλαγές από 1.1.2002 και την ανάγκη προετοιμασίας των επιχειρήσεων (προσαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων, φ.τ.μ. κ.λπ.) στα νέα δεδομένα.

6. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21.9.2000.

7. Τέλος, ότι με την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις (σούπερ - μάρκετ) που ασχολούνται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης κ.λπ., με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service), να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για τη διαχειριστική τους περίοδο που αρχίζει την 1.1.2001 ή
εντός του 2001 (για εκείνους των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει στις 30 Ιουνίου ή άλλη ημερομηνία) κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, η εξαγωγή να προσδιοριστεί στο τέλος της χρήσης με την απογραφή και οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο η εξαγωγή να προσδιορίζεται ανά τρίμηνο με τη διενέργεια απογραφής.

2. Επιχειρήσεις σούπερ - μάρκετ οι οποίες διαθέτουν και καταστήματα από τα οποία διαθέτουν τα είδη τους χονδρικά ή κατά κύριο λόγο χονδρικά (ποσοστό χονδρικών πωλήσεων άνω του 60%), να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για τα καταστήματα αυτά (κεντρικό ή υποκατάστημα) με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω μόνο για τις λιανικές πωλήσεις και για τις χονδρικές πωλήσεις το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, παρεχομένης της δυνατότητας ενημέρωσης της εξαγωγής συγκεντρωτικά με το άθροισμα των ημερήσιων
πωλήσεων κατ' είδος, ποσότητα και αξία, με την προϋπόθεση σύνταξης ή εκτύπωσης αναλυτικής κατάστασης μιας ή περισσότερων ημερών, με την κίνηση κάθε είδους ανά παραστατικό, όταν αυτό ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο