Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1139 ΕΞ 1.6.2016 Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση

(Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 01.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1139 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1139/2016

ΘΕΜΑ: «Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο συλλογής χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με σκοπό την πώληση σε εταιρείες ανακύκλωσης.Θέλουμε να συλλέξουμε χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που έχουν απορριφθεί σε κάδους σκουπιδιών και σε χωματερές από αγνώστους.

Η δραστηριότητα αυτή δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 8 περίπτωση 4 της Λογιστικής Οδηγίας διότι τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια έχουν αξία για αυτόν που τα συλλέγει.

Πως θα εκδώσουμε Δ.Α. τη στιγμή που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης των αποθεμάτων άρα και αποστολέας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστική σκοπιά, τα συλλεγόμενα αγαθά, εφόσον προορίζονται για μεταπώληση, αποτελούν αποθέματα για την επιχείρηση και αναγνωρίζονται με βάση το κόστος κτήσης τους που περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών μέχρις ότου φθάσουν στην παρούσα θέση και κατάστασή τους, βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4308/2014. Για τη διακίνησή τους εφαρμόζεται η τεκμηρίωση της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014, με τρόπο που να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Για παράδειγμα η οντότητα μπορεί να διακινεί τα εν λόγω αποθέματα με παραστατικά επί των οποίων θα αναφέρει τα στοιχεία της, το χώρο συλλογής τους, τη συσκευασία τους, τα τεμάχια, τον τρόπο διακίνησης και αναφορά ότι η ποσότητα θα οριστικοποιηθεί με την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της. 

Στις εγκαταστάσεις της, θα οριστικοποιηθεί η ποσότητα και η συσκευασία και όλα τα σχετικά παραστατικά θα αρχειοθετηθούν με τρόπο που θα επιτρέπει όλες τις σχετικές επαληθεύσεις. Για τις πτυχές του θέματος που αφορούν τη φορολογική διοίκηση, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο