Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 - 3748/21.6.2011 Χρόνος που προκύπτει το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ΑΕ

(Χρόνος που προκύπτει το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ΑΕ)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 21-6-2011
Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 - 3748 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ και ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες : Γ. Φιλδισάκος
Τηλέφωνο; 210 38 93 377
Fax: 210 38 38 981

ΘΕΜΑ : Χρόνος που προκύπτει το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ΑΕ

Σχετ: Το με αριθμό Δ12 Β'/1055521 ΕΞ 2011 έγγραφο ερώτημά σας

Σε απάντηση στο σχετικό έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τα εξής;

Σύμφωνα με τα εδάφια ιβ' και ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και η διαγραφή εταιρείας από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών είναι πράξεις που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης, σύμφωνα με τα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 7β του ίδιου νόμου, η δημοσιότητα πραγματοποιείται με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των δημοσιευτέων πράξεων στο μητρώο ΑΕ και με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ, σύμφωνα δε με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η καταχώριση, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 7° και κάθε στοιχείου που υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή για την άσκηση της κρατικής εποπτείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο νόμος 2190/1920 προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις που οι πράξεις ή τα στοιχεία ισχύουν είτε από την καταχώριση τους στο Μητρώο ΑΕ είτε από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας (περιπτώσεις των άρθρων 7β παρ. 10 και 11, 67 παρ. 1 και 2, 75 κλπ) πρέπει να θεωρηθεί ότι ο ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης καθίσταται οριστικός και επιφέρει αποτελέσματα από την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία είναι το αρμόδιο για την έγκρισή του όργανο, και ότι η καταχώριση της έγκρισης αυτής στο μητρώο ΑΕ έχει απλώς διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Τέλος, σημειώνουμε ότι την ημερομηνία που καταχωρείται στο Μητρώο ΑΕ το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνεται ο ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης, η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο.
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο