Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2000 ]

ΠΟΛ.1304/14.12.2000 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων - Συμπλήρωση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/1999

(Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων - Συμπλήρωση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/1999)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1115604/1055/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: Ι. Τζίμας
Τηλέφωνο: 3610030 - 3610065

ΠΟΛ.: 1304

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων - Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. γ' (υποπερ. γα') και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τις υπ' αριθ. 1045300/286/(ΦΕΚ 1089/Β') και 1021001/167/(ΦΕΚ 359/Β') ΑΥΟ, με τις οποίες εφαρμόσθηκε με επιτυχία το μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

4. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

5. Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρούμενων στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις ΔΟΥ, αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων.

6. Τέλος, ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στην υπ' αριθ. 1045300/286/(ΦΕΚ 1089/Β') απόφαση και στην παρ. 1 αυτής προστίθεται νέα περ. β2 και η περ. β' αριθμείται σε β1, ως εξής:

"β2. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ, άνω των 500.000.000 δρχ.

2. Μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω.
Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περ. β1, με τις εξαιρέσεις τους και με επιπλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό".

2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2001, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο