Σχόλια

Καταργήθηκε από 01/08/2016 με την Φ. 80000/οικ. 36222/1398/8.8.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2016 ]

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 28939/1153/ 30.6.2016 Παροχή δικαιώματος στους συνταξιούχους που παύουν να είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ., μέχρι την οριστική κατάργησή του, να συνεχίσουν να καταβάλλουν μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 10% στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης

(Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’ 94))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 30 / 6 /2016
Αρ. Πρ. Φ. 80000 / οικ.28939/1153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ:Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103368107-101
ΦΑΞ:2103368105
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κ. Παπανικολάου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’ 94)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-5-2016 δημοσιεύτηκε ο Ν.4389/2016 (Α΄94) με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Με την παρ. 6 του άρθρου 235 του νόμου αυτού προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 92 του Ν.4387/2016 (Α΄85), η οποία παρέχει και στους συνταξιούχους που παύουν να είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ., μέχρι την οριστική κατάργησή του, το δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.1902/1990 (Α΄138), ήτοι να συνεχίσουν να καταβάλλουν μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 10% στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα συνέχισης καταβολής μειωμένου ποσοστού συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων που με βάση το άρ.92 του ν.4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι Ε.Κ.Α.Σ. και των προστατευομένων μελών της οικογενείας τους.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο