Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1153 ΕΞ 1.6.2016 Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.

(Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 01.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1153 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1153/2016

ΘΕΜΑ: «Απεικόνιση Φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σε Α.Ε. που στο φορολογικό έτος 2015 προκύπτει φόρος 92.000,00 - αλλά έχει παρακρατούμενους φόρους 170.000,00 (η εταιρεία δουλεύει με το Δημόσιο) - στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων θα εμφανιστεί η διαφορά τους αρνητικά, ή θα εμφανιστεί ο φόρος στις υποχρεώσεις και ο παρακρατηθείς στις απαιτήσεις; 

2. Υπάρχουν μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, όπως είναι το τέλος επιτηδεύματος. Θα απεικονιστεί και αυτό στους φόρους; 

3. H εγγραφή της προκαταβολής των φόρων θα γίνει στο φορολογικό έτος 2015, ή στο 2016 που θα συμψηφιστούν και οι χρεωστικοί με τους πιστωτικούς φόρους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν το άθροισμα του παρακρατηθέντος και προκαταβληθέντος φόρου είναι μεγαλύτερο από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει στη χρήση, το υπόλοιπο (χρεωστικό) εμφανίζεται ως απαίτηση. Για παράδειγμα, αν για το 2015 με τη δήλωση του έτους 2014, έχει προκαταβληθεί φόρος για το 2015 ευρώ 100, εντός της χρήσης 2015 παρακρατήθηκε φόρος ευρώ 20 και ο προκύψας φόρος (έξοδο) της χρήσεως 2015 είναι 90, το ποσό που θα εμφανισθεί ως απαίτηση στον ισολογισμό της 31.12.2015 θα είναι 100+20-90=30.

Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2016 που υπολογίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, γίνεται με την καταβολή της εντός της χρήσεως 2016.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο