Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016/ 10.6.2016 Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά

(Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 10/6/2016
Αριθ.Πρωτ:1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103234735

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Καββαδάς, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4223/2013 ορίζονται αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής του φόρου επί των δικαιωμάτων σε ακίνητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του, οι απαλλαγές και εκπτώσεις επ' αυτού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στο άρθρο 3 του ανωτέρω νόμου ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από το φόρο στις οποίες δεν περιλαμβάνεται γενικά απαλλαγή για λόγους ανωτέρας βίας λόγω θεομηνιών, σεισμών κ.λπ., πλην των ρητά στο ίδιο άρθρο αναφερομένων.

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1259/30.11.2015, προς ανακούφιση του πληγέντος από τον σεισμό πληθυσμού του Δήμου Λευκάδας παρατάθηκαν οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και ανεστάλη η προθεσμία πληρωμής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και την 29/2/2016.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 3 του άρθρου 117 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-5-2016) προστίθεται νέο εδάφιο, πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του αρ. 3 του Ν.4223/2013 (Α' 287), που έχει ως εξής: «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο