Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/133/ 15.6.2016 Εφαρμογή του Ν.4389/2016 σχετικά με τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

(Εφαρμογή του Ν.4389/2016)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα 15/6/2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρίνου Ελένη
Τηλέφωνο : 2105215315, 2105215316
2105215317
FAX : 210 5223312

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή του Ν.4389/2016»

ΣΧΕΤ.: Ν.3213/2003, Ν.4281/2014

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 52/Γ/2.6.2016 Εγκύκλιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με οδηγίες για παροχή στοιχείων αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων (π.χ. Διεύθυνση, Υποκατάστημα) για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) και τη με αρ. πρωτ. 53/Γ/2.6.2016 Ανακοίνωση της ανωτέρω Αρχής για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) των υπόχρεων για τις ανωτέρω δηλώσεις για το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη του διευθυντή όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να προβείτε στον ορισμό των αρμοδίων επικοινωνίας άμεσα , μέσα στα πλαίσια της οριζόμενης σύμφωνα με την εγκύκλιο προθεσμίας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο