Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1034 ΕΞ 17.5.2016 Οικονομικές καταστάσεις 2015

(Οικονομικές καταστάσεις 2015)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 17.05.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1034 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1034/2016

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές καταστάσεις 2015»

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σε οντότητες με αμιγώς παροχή υπηρεσιών π.χ. τουριστικό γραφείο, που έχει δώσει προκαταβολές σε προμηθευτές (ξενοδοχεία) για να κλείσει τιμές που αφορούν χρήση 2016, θα εμφανισθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού στα Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα στα Λοιπά Αποθέματα; Το ερώτημα τίθεται γιατί δεν είναι προκαταβολές για Αποθέματα.

2. Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος των ΕΠΕ και ΑΕ που θα υπολογισθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πως πρέπει να γίνει ο λογιστικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ. Θα λογιστεί στο 2015 μειώνοντας αμέσως τα κέρδη χρήσης 2015, (δεδομένου ότι τα λοιπά έξοδα έχουν κλείσει) ή θα γίνουν οι εγγραφές το 2016 μαζί με τη διάθεση κερδών και την έγκριση της Γ.Σ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χρήματα που καταβάλλονται σε τρίτους έναντι λήψης υπηρεσιών (εξόδων) στην επόμενη χρήση, καταχωρούνται στο κονδύλι «προπληρωμένα έξοδα», στην ομάδα κονδυλίων «Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές» του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο που επιβαρύνει τη χρήση για την οποία επιβάλλεται. Για παράδειγμα, το τέλος της χρήσης 2015, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 με πίστωση υποχρέωσης, η οποία θα κλείσει με την πληρωμή του.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο