Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2004 ]

1002846/2004/15.1.2004 Εγκατάσταση και δήλωση των φορολογικών ταμειακών μηχανών στα ΤΑΞΙ.

(Εγκατάσταση και δήλωση των φορολογικών ταμειακών μηχανών στα ΤΑΞΙ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1002846/2004/15.01.2004

Εγκατάσταση και δήλωση των φορολογικών ταμειακών μηχανών στα ΤΑΞΙ.

1002846

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης και δήλωσης στη ΔΟΥ των ταμειακών μηχανών των ταξί διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η φορολογική μηχανή τοποθετείται στα ταξί με ευθύνη του κατασκευαστή - προμηθευτή κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα με βάση τον αριθμό του δελτίου παραγγελίας Ο εκμεταλλευτής ταξί υποχρεούται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του κατασκευαστή - προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση άρνησης μετά από έγγραφη ειδοποίηση, ο εκμεταλλευτής ταξί υπόκειται στις κυρώσεις επιβολής προστίμων 293 ευρώ, αν έχει επιλέξει το τεκμαρτό καθεστώς εισοδήματος και ΦΠΑ και 586 ευρώ αν έχει επιλέξει το λογιστικό προσδιορισμό.

2. Ο πωλητής - εγκαταστάτης υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να παραδώσει σε κάθε εκμεταλλευτή ταξί μαζί με την ταμειακή μηχανή, το βιβλιάριο συντήρησης (συμπληρωμένο), δελτίο «Ζ» και το φορολογικό παραστατικό (δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο-δελτίο αποστολής) σε δύο αντίτυπα.

Στην περίπτωση συνεκμετάλλευσης (δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές), ο πωλητής της μηχανής εκδίδει χωριστά τιμολόγια στον κάθε εκμεταλλευτή ταξί κατά το ποσοστό του και του παραδίδει χωριστό βιβλιάριο συντήρησης και δελτίο «Ζ».

Ο πωλητής - εγκαταστάτης υποχρεούται επίσης το αργότερο εντός δεκαημέρου από την παράδοση της ταμειακής μηχανής να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. κάθε εκμεταλλευτή ταξί, το αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού με την ένδειξη «Για τη Δ.Ο.Υ. του Αγοραστή». Για το σκοπό αυτό επισυνάπτεται στο αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού, φωτοαντίγραφο του δελτίου «Ζ» που εκδόθηκε και παραδόθηκε στον εκμεταλλευτή ταξί.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα διενεργήσουν τις σχετικές καταχωρήσεις στο υποσύστημα TAXIS - Κ.Β.Σ. της ταμειακής μηχανής στο Α.Φ.Μ. που αντιστοιχεί σε κάθε εκμεταλλευτή, με βάση τα δεδομένα του περιεχομένου του σχετικού παραστατικού που υποβλήθηκε από τον πωλητή-εγκαταστάτη.

3. Οι κατασκευάστριες εταιρείες που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας μέχρι 30/6/2004 θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με τα δεδομένα των ταμειακών μηχανών, των πωλητών και των αγοραστών (εκμεταλλευτών ταξί) η οποία περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

-Τα στοιχεία του εγκεκριμένου φορολογικού ταμειακού μηχανισμού (ονομασία μοντέλου, αρ. έγκρισης, αρ. μητρώου)

- Τα στοιχεία του αντιπροσώπου - πωλητή (Νομός, ΑΦΜ, Επωνυμία, Ον/επώνυμο Υπευθύνου, Δ/νση, Τηλέφωνα, κλπ).

- Τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού (ον/μώνυμο, αρ. δελτίου αστ. Ταυτότητας, αρ. ζουμπά κλπ)

- Τα στοιχεία οχήματος (έδρα, αρ. κυκλοφορίας) και ταξιμέτρου (τύπος- μοντέλο, σερ. αρ. κλπ)

- Τα στοιχεία κάθε αγοραστή - εκμεταλλευτή ταξί (Νομός, ΑΦΜ, Ον/επώνυμο εκμεταλλευτή, Δ/νση, Τηλέφωνο, κλπ)

Τα ανωτέρω δεδομένα θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα του περιεχομένου των αντιστοίχων αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που έχουν υποβληθεί από τους πωλητές των ταμειακών μηχανών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα TAXIS.

4. Σημειώνεται ότι μόνο οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να επιλέξουν το λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος και το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (για τη χρήση 2004) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής μέχρι 31.1.2004 και να θεωρήσουν βιβλίο εσόδων-εξόδων.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος και ΦΠΑ, κατά την εγκατάσταση της ταμειακής μηχανής, ενεργοποιείται και γίνεται χρήση μόνον του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο