Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2000 ]

ΠΟΛ.1278/28.11.2000 Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β/1991) απόφασης

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β/1991) απόφασης )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2000
Αριθ.Πρωτ.1105135/6684/908/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ TAXIS
Δ/ΝΣΗ 30η ΚΕ.Π.Υ.Ο.
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ 24η (ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
Η.Π.29/11/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1278


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 τ.ΒΆ). 1105135/6684/908/0016/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α'/1991) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού".

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β'/1991) απόφασης "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος Φ.Π. μέσω των Τραπεζών".

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των φορολογούμενων και στις περιπτώσεις επιστροφής φόρου, όταν έχει καθυστερήσει η αρχική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.


Αποφασίζουμε

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 απόφασης τροποποιείται ως εξής:

Α. "2. Τα ποσά που τηρούνται στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου του έτους 2001, επιστρέφονται στο Δημόσιο, με πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" και με εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2001.

Με μαγνητική ταινία που θα παραδοθεί από τις πιο πάνω τράπεζες μέχρι τις 24 Ιανουαρίου του έτους 2001 στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Δ30) και η οποία θα περιέχει αναλυτικά όλα τα μη πληρωθέντα ποσά και τους δικαιούχους αυτών. Η Γ.Γ.Π.Σ./ΚΕΠΥΟ (Δ30) θα εκτυπώσει κατάσταση επιστροφών κατά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα με το συνολικό προς επιστροφή ποσό, την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου (24η) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους".


Β. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 8 Νοεμβρίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο