Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 2272/18.4.2016 Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016 - Aνάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος

(Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016 - Aνάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 18/4/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.: 104 32 - Αθήνα
Πληρ.: Αγγέλη Γεωργία
Τηλ.: 210-2124538
FAX: 210-5244135

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016.

ΣΧΕΤ: α. Το υπ' αριθμ. 419/6-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Το αριθ. 2165/14-4-2016 έγγραφό μας.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, και σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι:

Με το αριθμ. 2860/Β'/2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν, η αριθ. οικ. 133389/6588/10.12.2015 Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: Ω4ΥΜ4653Π8-3ΦΕ), με την οποία καθορίζονται ο τρόπος και η ακολουθητέα διαδικασία έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α'159) και η αριθ. οικ. 133391/6590/10.12.2015 Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 795A4653Π8-HX6), με την οποία καθορίζεται ο τύπος του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 ν. 4280/2014.


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βακάλης Δημήτριος
Δρ. ΔασολόγοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο