Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 54938/26.5.2016 Σενάρια νέας φοροεπιδρομής με αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα - Η ερώτηση στη Βουλή με αριθμ. πρωτ. 5361/13.5.2016 των κ.κ. Βουλευτών σχετικά με την αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα

(Σενάρια νέας φοροεπιδρομής με αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα - Η ερώτηση στη Βουλή με αριθμ. πρωτ. 5361/13.5.2016 των κ.κ. Βουλευτών σχετικά με την αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 26-05-2016
Αρ. πρωτ. 54938

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Χρονά Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 213 15 14 284
Fax: 210 3815317
Email: [email protected]

ΠΡΟΣ:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Τηλ.: 210 3332282
Fax: 210 3332097
E-mail: [email protected]
Υπ' όψιν κας. I. Χασιώτου

ΘΕΜΑ: Η ερώτηση στη Βουλή με αριθμ. πρωτ. 5361/13.5.2016 των κ.κ. Βουλευτών σχετικά με την αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα.

ΣΧΕΤ.: Το από 17-05-2016 έγγραφό σας (υπηρεσιακό σημείωμα).

Σε απάντηση επί του προαναφερθέντος θέματος και σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα και η αύξηση του Φ.Π.Α. κατά μία ποσοστιαία μονάδα έχουν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή και θα μεταβάλλουν αυξητικά τις τιμές καταναλωτή.

Ειδικότερα με βάση τις ex-factory τιμές διυλιστηρίων της 24ης Μαΐου 2016 οι επιβαρύνσεις των μέσων τιμών καταναλωτή στα καύσιμα, εάν οι προαναφερόμενες αυξήσεις υποθετικά ίσχυαν από 25-05-2016, θα είχαν ως κάτωθι:

α) Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αύξηση 0,049€/lt ή ποσοστιαία μεταβολή 3,47%.

β) Για το πετρέλαιο κίνησης αύξηση 0,108€/lt ή ποσοστιαία μεταβολή 10,10% και

γ) Για το υγραέριο κίνησης, αύξηση 0,075€/lt ή ποσοστιαία μεταβολή 11,28%.

Οι προαναφερόμενες μεταβολές προκύπτουν από αναλυτικούς πίνακες των μέσων τιμών καταναλωτή για τα καύσιμα τους οποίους και σας παραθέτουμε:
 

 

  Ισχύοντα Δεδομένα Δεδομένα Σεναρίου
ΕΦΚ (σε €/1000λτ) 670 700
ΦΠΑ 0,23 0,24

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ισχύουσα Κατάσταση Υπολογισμός Σεναρίου Απόλυτη Διαφορά (σε €/lt) % Διαφορά
    24-05-16 24-05-16    
Τιμή Προηγούμενης ημέρας Τελική Τιμή ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (σε €/lt) 0,37680 0,37680 0,000 0,00%
Σταθερή επιβάρυνση 0,21 € τα 1.000 λίτρα Αντ. Τέλος ΡΑΕ (σε €/lt) 0,00021 0,00021 0,000 0,00%
Σταθερή επιβάρυνση 670€ το κυβικό μέτρο, σήμερα ΕΦΚ (σε €/λτ) 0,670 0,700 0,030  4,48%
Μεταβλητή επιβαρ. 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου Ειδ. Λογ. Πετρελαιοειδών 0,004522 0,004522 0,000  0,00%
Ημι-μεταβλητή επιβάρυνση, 0,5% επί του αθροίσματος του ΕΦΚ και της τιμής διυλιστηρίου ΔΕΤΕ (σταθερό μέρος) 0,00335 0,00350 0,000  4,48%
  ΔΕΤΕ (μεταβλητό μέρος) 0,001884 0,001884 0,000  0,00%
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΤΕ (σε €/lt) 0,005234 0,005384 0,000  2.87%
Υπολογίζεται επί του συνόλου του αθροίσματος της τιμής διυλ., των φορολ. επιβαρ., και των μικτών περιθωρίων ΦΠΑ (σταθερό μέρος) 0,15492 0,16889 0,014  9,02%
  ΦΠΑ (μεταβλητό μέρος) 0,10855 0,11327 0,005  4,35%
  Σύνολο ΦΠΑ (σε €/lt) 0,26347 0,28216 0,019  7,09%
  Συνολο Σταθερών Επιβαρ. 0,82848 0,87260 0,044  5,33%
  Σύνολο Μεταβλ. Επιβαρ. 0,114958 0,119678 0,005  4,11%
  Σύνολο Επιβαρύνσεων 0,9434 0,9923 0,049   5,18%
  Περιθώρ. Ετ. Εμπορίας & Πρατηρίων 0,0888 0,0888 0,000  0,00%
  Μέση Τιμή Λιανικής 1,409   0,049  3,47%
Οι υπολογισμοί καταλήγουν σε αριθμούς, με πολλά δεκαδικά ψηφία. Εδώ εμφανίζονται με τις ανάλογες στρογγυλοποιήσεις. Βασική υπόθεση: παρά τις αλλαγές οι παράγοντες της αγοράς θα εξακολουθήσουν να συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ          
  Ισχύοντα Δεδομένα Δεδομένα Σεναρίου      
ΕΦΚ (σε €/1000λτ) 330 410      
ΦΠΑ 0,23 0,24      
           
           
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   Ισχύουσα Κατάσταση Υπολογισμός Σεναρίου Απόλυτη Διαφορά (σε €/lt) % Διαφορά
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24-05-16 24-05-16    
Τιμή Προηγούμενης ημέρας Τελική Τιμή ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (σε €/lt) 0,43140 0,43140 0,000 0,00%
Σταθερή επιβάρυνση 0,21 € τα 1.000 λίτρα Αντ. Τέλος ΡΑΕ (σε €/lt) 0,00021 0,00021 0,000 0,00%
Σταθερή επιβάρυνση 330€ το κυβικό μέτρο, σήμερα ΕΦΚ (σε €/λτ) 0,330 0,410 0,080 24,24%
Μεταβλητή επιβαρ. 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου Ειδ. Λογ. Πετρελαιοειδών 0,005177 0,005177 0,000  0,00%
Ημι-μεταβλητή επιβάρυνση, 0,5% επί του αθροίσματος του ΕΦΚ και της τιμής διυλιστηρίου ΔΕΤΕ (σταθερό μέρος) 0,00165 0,00205 0,000 24,24%
           
  ΣΤΑΘΕΡΟ        
  ΔΕΤΕ (μεταβλητό μέρος) 0,002157 0,002157 0,000  0,00%
           
  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ        
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΤΕ (σε €/lt) 0,003807 0,004207 0,000 10,51%
Υπολογίζεται επί του συνόλου του αθροίσματος της τιμής διυλ., των φορολ. επιβαρ., και των μικτών περιθωρίων ΦΠΑ (σταθερό μέρος) 0,07633 0,09894 0,023  29,63%
  ΦΠΑ (μεταβλητό μέρος) 0,12450 0,12991 0,005  4,35%
  Σύνολο ΦΠΑ (σε €/lt) 0,20083 0,22886 0,028  13,96%
  Συνολο Σταθερών Επιβαρ. 0,40819 0,51120 0,103 25,24%
  Σύνολο Μεταβλ. Επιβαρ. 0,131835 0,137248 0,005  4,11%
  Σύνολο Επιβαρύνσεων 0,5400 0,6485 0,108   20,08%
  Περιθώρ. Ετ. Εμπορίας & Πρατηρίων 0,1026 0,1026 0,000  0,00%
  Μέση Τιμή Λιανικής 1,074   0,108  10,10%
Οι υπολογισμοί καταλλήγουν σε αριθμούς, με πολλά δεκαδικά ψηφία. Εδώ εμφανίζονται με τις ανάλογες στρογγυλοποιήσεις. Βασική υπόθεση: παρά τις αλλαγές οι παράγοντες της αγοράς θα εξακολουθήσουν να συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ          
  Ισχύοντα Δεδομένα Δεδομένα Σεναρίου      
ΕΦΚ (σε €/1000λτ) 330 430      
ΦΠΑ 0,23 0,24      
Ειδικό Βάρος Μείγματος:  0,5602
           
ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   Ισχύουσα Κατάσταση Υπολογισμός Σεναρίου Απόλυτη Διαφορά (σε €/lt) % Διαφορά
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24-05-16 24-05-16    
Τιμή Προηγούμενης ημέρας Τελική Τιμή ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (σε €/lt) 0,22110 0,22110 0,000 0,00%
Σταθερή επιβάρυνση 0,10 € ανά μετρικό τόνο Αντ. Τέλος ΡΑΕ (σε €/lt) 0,00005602 0,00005602 0,000 0,00%
Σταθερή επιβάρυνση 330 € ανά μετρικό τόνο, σήμερα ΕΦΚ (σε €/λτ) 0,1849 0,2409 0,056 30,30%
Μεταβλητή επιβαρ. 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου Ειδ. Λογ. Πετρελαιοειδών 0,002653 0,002653 0,000  0,00%
Ημι-μεταβλητή επιβάρυνση, 0,5% επί του αθροίσματος του ΕΦΚ και της τιμής διυλιστηρίου ΔΕΤΕ (σταθερό μέρος) 0,00092 0,00120 0,000 30,30%
  ΔΕΤΕ (μεταβλητό μέρος) 0,001106 0,001106 0,000  0,00%
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΤΕ (σε €/lt) 0,002030 0,002310 0,000 13,80%
Υπολογίζεται επί του συνόλου του αθροίσματος της τιμής διυλ., των φορολ. επιβαρ., και των μικτών περιθωρίων ΦΠΑ (σταθερό μέρος) 0,04274 0,05812 0,015  35,96%
  ΦΠΑ (μεταβλητό μέρος) 0,08198 0,08554 0,004  4,35%
  Σύνολο ΦΠΑ (σε €/lt) 0,12472 0,14366 0,019  15,18%
  Συνολο Σταθερών Επιβαρ. 0,22859 0,30026 0,072  31,35%
  Σύνολο Μεταβλ. Επιβαρ. 0,085738 0,089302 0,004  4,16%
  Σύνολο Επιβαρύνσεων 0,3143 0,3896 0,075   23,94%
  Περιθώρ. Ετ. Εμπορίας & Πρατηρίων 0,1316 0,1316 0,000  0,00%
  Μέση Τιμή Λιανικής 0,667   0,075  11,28%
Οι υπολογισμοί καταλήγουν σε αριθμούς, με πολλά δεκαδικά ψηφία. Εδώ εμφανίζονται με τις ανάλογες στρογγυλοποιήσεις. Βασική υπόθεση: παρά τις αλλαγές οι παράγοντες της αγοράς θα εξακολουθήσουν να συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Παπαδεράκης Αντώνιος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο