Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2000 ]

ΠΟΛ.1272/21.11.2000 Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών

(Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 21 Νοεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1106013/2016/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ ΤΑΧΙS - ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛ.1272


ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.
1106013/2016/Α0012/ΠΟΛ.1272/21.11.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994.
2. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για τους υπόχρεους που έχουν μηχανογραφικό σύστημα.
3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε περισσότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους και χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σ' αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν
στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης.

2. Οσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και απασχολούν λιγότερους από είκοσι (20) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε λιγότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, μπορούν αν το επιθυμούν να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο
των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σ' αυτούς
ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους.

3. Η υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο μ' αυτή την απόφαση, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

4. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα και από τις Δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ, την υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο και δεν υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

5. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντίτυπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, πρέπει να έχουν όπως περιγράφεται στο "παράρτημα" που επισυνάπτεται στην παρούσα.

6. Η απόφαση αυτή, που ισχύει για τα ποσά που χορηγήθηκαν το έτος 2000 και στο εξής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο