Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 857 ΕΞ 17.5.2016 Προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α

(Προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 17.05.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 857 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 857/2016

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ορισμένες εταιρείες εφήρμοζαν προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α. Τηρούσαν τα βιβλία με τις φορολογικές διατάξεις και παράλληλα συνέτασσαν τις οικονομικές καταστάσεις με βάσει τα Δ.Π.Χ.Α., εξωλογιστικά με εγγραφές προσαρμογής.

1. Ποιο πλαίσιο θα ακολουθήσουν μετά το νόμο 4308/2014;

2. Θα τηρούν τα βιβλία με βάση τις φορολογικές διατάξεις;

3. Θα τηρήσουν τα βιβλία με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α. και πως θα γίνει η προσαρμογή στα φορολογικά αφού πολλά μηχανογραφικά συστήματα δεν υποστηρίζουν διπλές καταχωρήσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 5 του νόμου 4308/2014 οι οντότητες είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν τη λογιστική και τη φορολογική βάση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, με όποιο τρόπο επιθυμούν κατά την κρίση τους, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η δυνατότητα ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Η έννοια των εξωλογιστικών αρχείων δεν υπάρχει κατά το ν. 4308/2014. Όλα τα τηρούμενα από τις οντότητες αρχεία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι ισοδύναμα και αποδεκτά, εφόσον κρίνονται αξιόπιστα. Σχετικές είναι η παράγραφοι 6.1.1 και 6.1.2 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο