Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2000 ]

ΠΟΛ.1264/6.11.2000 Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του ΚΒΣ που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ.1105/1999 και ΠΟΛ.1071/2000

(Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του ΚΒΣ που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ.1105/1999 και ΠΟΛ.1071/2000)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1100480/863/Β0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η)
ΤΜΜΑ Α'
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 3610065-030

ΠΟΛ.: 1264

ΘΕΜΑ: Δεν απαιτείται ακύρωση αχρησιμοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των γενικών διατάξεων ή των αποφάσεων ΠΟΛ.1105/1999 και 1071/2000.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Με τις υπ' αριθ. 1045300/286/0015/και 1021001/167/0015//αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων επιτηδευματιών, με ορισμένες για κάθε κατηγορία προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, με τις υπ' αριθ. 1053890/352/0015/και 1032594/261/0015/ εγκυκλίους μας, με τις οποίες ερμηνεύτηκαν οι κατ' ιδίαν διατάξεις των ως άνω ΑΥΟ και δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, διευκρινίστηκε ότι το υπόψη μέτρο αφορά ουσιαστικά μετάταξη θεωρημένων στοιχείων στην κατηγορία των αθεώρητων, έχει χαρακτήρα υποχρέωσης και δεν σημαίνει την κατ' επιλογή ένταξη στο μέτρο.

2. Εξάλλου, κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιος Σ.1956/168/ΠΟΛ.194/18.6.1987 και έγ γραφά μας 1115970/2051/Α0012/27.1.1998, 1011014/60/0015//5.2.1999), προσκομίζονται όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών) μόνο τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα
στοιχεία ή τα θεωρημένα βιβλία.

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η υποχρέωση ακύρωσης μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών στοιχείων υφίσταται σε κάθε περίπτωση για τα θεωρημένα, καθόσον η διαδικασία αυτή καθιερώθηκε με σκοπό την παρακολούθηση αυτών των στοιχείων, ούτως ώστε να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίησή τους. Επομένως, δεν υπάρχει υποχρέωση ακύρωσης γενικά μη χρησιμοποιηθέντων αθεώρητων φορολογικών στοιχείων και κατά συνέπεια ούτε των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει των ΑΥΟ που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, καθόσον κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό.

Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων αναστολής λειτουργίας ή αδράνειας επιχειρήσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.2836/2000, όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο .

Συμπερασματικά, η υποχρέωση ακύρωσης φορολογικών στοιχείων, σε όσες περιπτώσεις επιβάλλεται, υφίσταται μόνο για τα θεωρηθέντα στοιχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο