Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2000 ]

ΠΟΛ.1262/3.11.2000 Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1999

(Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1999 )

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1099853/1104/Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1)ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
2)ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Στάντζου
Τηλέφωνο:3644781

ΠΟΛ.:1262

ΘΕΜΑ: Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων έτους 1999. 1099853/1104/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1262/3.11.2000


Σχετικά με την καταστροφή των αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1999, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σε κάθε ΔΟΥ θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, τον προϊστάμενο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων και τον κατά περίπτωση υπάλληλο που έχει ορισθεί για τη φύλαξη των σημάτων αυτών. Με ευθύνη της ανωτέρω επιτροπής, παρουσία και του αρμόδιου επιθεωρητή, θα καταμετρηθούν τα σήματα κατά κατηγορία και θα καταστραφούν όλα. Για τις ανωτέρω ενέργειες θα συνταχθεί πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής και από τον αρμόδιο επιθεωρητή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο