Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2016 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Δ 1076294 ΕΞ 2016/18.5.2016 Κατάλογος Εγκεκριμένων Ταξιμέτρων σε συνδυασμό με ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρου

(Κατάλογος Εγκεκριμένων Ταξιμέτρων σε συνδυασμό με ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρου)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Μοσχάτο, 18/05/2016
Αρ. πρωτ.:ΔΥΠΗΛΥ Δ 1076294 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Θεσ/νίκης και Χανδρή 1
Ταχ. Κωδ: 18646, Μοσχάτο
Πληροφορίες: Α Ζαχάρωφ
Τηλέφωνο: 2104802162
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Κατάλογος Εγκεκριμένων Ταξιμέτρων σε συνδυασμό με ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρου»

Σχετ.: 1) Το αρ. πρωτ. 1047644 ΕΙ2016/Α 15108/1005/20-3-2016 έγγραφο της υπηρεσίας σας.
2) Οι με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΛΥ Δ 1060986 ΕΞ 2016/15-4-2016 και ΔΥΠΗΛΥ Δ 1068662 EΞ2016/28.4.2016 απαντήσεις της υπηρεσίας μας σε αναφορές βουλευτή.

Αναφορικά με το υπ. αριθμό 1 σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Όλες οι άδειες καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων έχουν ισχύ για τέσσερα έτη, και μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο επιτρέπεται η πώληση νέων ή μεταχειρισμένων, καθώς και η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης. Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΟΛ.1234/9.10.2002-ΠΟΛ.1135/26.10.2005-ΠΟΛ.1220/13.12.2012), δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσης εκμεταλλευτή, ούτε στην ίδια θέση μνήμης να υπάρχει περισσότερο από ένα ΑΦΜ.

2) Όλες οι άδειες ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων - σε ότι αφορά τη μεταβίβαση και όχι τη χρήση - έληξαν στις 7/12/2015. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η Μ) στη συνεδρίασή της στις 29/3/2016 παρέτεινε έως τις 31/8/2016 τις άδειες καταλληλότητας για τους κάτωθι τύπους ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων
α. P6F με αριθμό Έγκρισης 15 ΤΞΕ 372/10-7-2007 της επιχείρησης ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.
β. F3 Plus-F με αριθμό Έγκρισης 15 ΤΞΖ 436/4-6-2010 της επιχείρησης Π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.
γ. HALE TPD01A με αριθμό έγκρισης 15 ΤΞΙ 455/19-7-2010 της επιχείρησης ΥΙΟΙ Γ. ΧΑΣΑΠΗ Ο.E.

3) Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλες οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων-ανεξαρτήτως τύπου-επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται έως ότου πληρωθεί μία εκ των θέσεων εκμεταλλευτή. Απαγορεύεται ωστόσο η αλλαγή θέσης εκμεταλλευτή και η παραχώρηση χρήσης σε μη εντελώς κενή θέση μνήμης, καθότι αυτές οι ενέργειες αντιβαίνουν προς τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες έλαβαν έγκριση οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (ΠΟΛ.1234/9.10.2002- ΠΟΛ.1135/26.10.2005).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Μιχάλης ΜυτιληναίοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο