Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2000 ]

ΠΟΛ.1252/19.10.2000 Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής"

(Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής")

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1081057/712/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄
Πληροφορίες: Αντ. Γαστεράτος
Τηλέφωνο: 3610065-030

ΠΟΛ.: 1252


ΘΕΜΑ: Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής»
1081057/712/0015/ΠΟΛ.1252/19.10.2000

Με αφορμή το από 20.9.2000 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων (ΣΕΛΕ), με το οποίο προτείνεται η οριστική αποδοχή του αναφερόμενου στο θέμα στοιχείου που ίσχυσε κατά την περυσινή ελαιοκομική περίοδο (με την υπ' αριθ. 1100273/713/0015/εγκύκλιό μας), σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της ύπαρξης
αποθεμάτων του εντύπου αυτού και προκειμένου, μετά την εξάντλησή τους, να υπάρξει η αναγκαία αναμόρφωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις φορολογικές απαιτήσεις χωρίς να απαιτούνται προσαρμογές πριν τη θεώρηση, παρατείνουμε την ισχύ της ανωτέρω εγκυκλίου μέχρι τις 30.6.2001, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 3β' αυτής.Χρήση συνενωμένου στοιχείου "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής" ελαιοτριβείων, για φύλαξη
1100273/713/0015/ΠΟΛ.1262/24.12.1999

Παράγραφος 3β'
Από 1.2.2000 μέχρι τέλους της ελαιοκομικής περιόδου το έντυπο απόδειξη παροχής υπηρεσιών - δελτίο ποσοτικής παραλαβής μπορεί να χρησιμοποιείται και ως στοιχείο διακίνησης για κάλυψη της μεταφοράς ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του παραγωγού, εφόσον γίνουν οι εξής ενέργειες:

- Γνωστοποίηση εγγράφως στην αρμόδια ΔΟΥ ότι το συγκεκριμένο έντυπο θα χρησιμοποιείται και ως δελτίο αποστολής, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 2 του ΚΒΣ.
- Προσθήκη στον υφιστάμενο τίτλο "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής" και του τίτλου (φράσης) "Δελτίο Αποστολής" με σφραγίδα ή εντύπως, σε όλα τα αντίτυπα, πριν τη χρησιμοποίησή τους ή πριν τη θεώρηση, κατά περίπτωση.
- Επειδή από το χρησιμοποιούμενο τυποποιημένο έντυπο ΑΠΥ - ΔΠΠ δεν προκύπτει ευθέως η παραδιδόμενη προς μεταφορά ποσότητα, η ένδειξη αυτή πρέπει να τίθεται απαραιτήτως σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο (π.χ. στις παρατηρήσεις) και να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο