Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2004 ]

ΙΚΑ/Α40.6/20.01.2004 Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ

(Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ/Α40-6/20.01.2004 Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ


Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για την καταβολή εισφορών επί ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ για τους αναπληρωτές καθηγητές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 από 1ης Ιανουαρίου 2003 ποσόν εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ από τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των άρθρων 8 και 13 του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α') και του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α') υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των εφεξής εξερχομένων υπαλλήλων.
Με την υπ' αριθ. 2026439/3480/0022/30.5.1997 Υπουργική Απόφαση επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2470/1997 και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δ/θμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στους προσωρινούς αναπληρωτές.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, κατά την πληρωμή των μισθών ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί τα τμήματα των εισφορών που βαρύνουν τους ασφαλισμένους και μαζί με την εργοδοτική εισφορά να τις καταβάλλει στο ΙΚΑ.

Εάν, ο εργοδότης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή εντός διμήνου από την ημέρα πληρωμής των μισθών, τότε, η καταβολή τόσο της εργοδοτικής, όσο και της εισφοράς του ασφαλισμένου βαρύνει τον εργοδότη.
Η υποχρέωση του εργοδότη να παρακρατήσει την εισφορά του ασφαλισμένου, αναφέρεται στον πραγματικό χρόνο καταβολής του μισθού και όχι στον χρόνο, στον οποίο έπρεπε να καταβληθεί ο μισθός (σχετ. εγκ. 338/57).
Συνεπώς, εάν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν καταβληθεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) για την κράτηση ποσού εκατόν εβδομήντα (176) ευρώ για τους αναπληρωτές καθηγητές, για την διαφορά που θα προκύψει, θα πρέπει να συνταχθούν πράξεις επιβολής (Π.Ε.Ε.) κατά τα γνωστά.
Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω κράτηση δεν ισχύει από 1.1.2004 βάσει του άρθρου 21 του Ν.3205/2003, με την προϋπόθεση όμως να εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (σχετ. εγκ. ΙΚΑ 3/2004).


 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο