Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 549/16.5.2016 Καταβολή του 50% της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

(Καταβολή του 50% της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16.05.2016
Αριθ. Πρωτ.: 549

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας: 101 10-Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2131516116
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Καταβολή του 50% της α’ δόσης των οικογενειακών επιδομάτων».

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2, της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227/Β') ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνο της ΚΥΑ αρ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014 (ΦΕΚ 701/Β ), η χορήγηση κατ’ έτος της προκαταβολής δεν είναι υποχρεωτική αλλά ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δικαιούχων.

Στον αρχικό σχεδίασμά της πολιτικής του ΟΓΑ είχε αποφασιστεί να καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά των Οικογενειακών Επιδομάτων, σε όσους θα υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτηση -δήλωση Α21 μέχρι και τον Απρίλιο του 2016, καθόσον, στις προκαταβολές του Α' τριμήνου των ετών 2014 και 2015 διαπιστώθηκε ότι υπήρξε καταβολή ποσών σε μη δικαιούχους και δυσκολία στην ανάκτησή τους, με αποτέλεσμα η χορήγηση προκαταβολής να αποτελεί την έσχατη λύση.

Η αποχή όμως των φοροτεχνικών και η καθυστέρηση στο άνοιγμα του TAXIS, είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθούν μέχρι και την 20-4-2016, μικρός αριθμός (34.846) αιτήσεων Α21. Ο αριθμός των δικαιούχων προκαταβολής ανέρχεται σε 701.000 και είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων Α21.

Για τους λόγους αυτούς την 22-4-2016 προκαταβλήθηκε ως πληρωμή του Α' τριμήνου 2016 το 50% του ποσού της 1ης δόσης του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών και το υπόλοιπο θα καταβληθεί με την πρώτη δόση μετά την υποβολή της αίτησης δήλωσης Α21.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θ. ΦΩΤΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο