Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-2000 ]

ΠΟΛ.1249/9.10.2000 Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του v.2238/1994 για προέγκρισή τους

(Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του v.2238/1994 για προέγκρισή τους )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1090725/11107/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Δ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 3375311

ΠΟΛ.: 1249

ΘΕΜΑ: Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περιπτ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2238/1994, για προέγκρισή τους.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων κ.λπ., καθώς επίσης και των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά των υπηρεσιών στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, απαιτείται προηγουμένως η προέγκριση αυτών από επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον βέβαια οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο όρια ή το είδος αυτών υπόκειται στην προέγκριση.

2. Με βάση την υπ' αριθ. 1071870/10664/ΠΟΛ.1198/1997 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στην επιτροπή τα ορισθέντα δικαιολογητικά το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για τις δαπάνες της οποίας ζητείται η προέγκριση.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, καταργήθηκε η προέγκριση των πιο πάνω δαπανών μέχρι και τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2000 και ο έλεγχος αυτών ανάγεται στην αρμοδιότητα των προϊσταμένων των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών ΕΘΕΚ και ΠΕΚ, στα πλαίσια του ελεγκτικού τους έργου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα ακολουθήσει, σχετικά με τον έλεγχο των προαναφερθεισών δαπανών που αφορούν στη χρήση 2001 και επόμενες, σας γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα, αποζημιώσεις κ.λπ. ποσά που ορίζονται στις διατάξεις των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ΔΕΝ πρέπει να υποβάλουν (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2000) τα οριζόμενα από την υπ' αριθ. 1071870/10664/ /ΠΟΛ.1198/1997 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών δικαιολογητικά που αφορούν στη χρήση 2001.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο