Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2000 ]

ΠΟΛ.1248/4.10.2000 Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που βαρύνει πρόεδρο Α.Ε., ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους

(Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που βαρύνει πρόεδρο Α.Ε., ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1088483/1672/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου
Τηλέφωνο: 3375315

ΠΟΛ.: 1248

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που βαρύνει πρόεδρο ανώνυμης εταιρείας ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.

1088483/1672/Α0012/ΠΟΛ.1248/4.10.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, στις περιπτώσεις Α.Ε. οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η τεκμαρτή δαπάνη που αναλογεί σ' αυτά λογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών Α.Ε. και προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, μεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.

2. Επίσης, η τεκμαρτή αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.

3. Πρόθεση του νομοθέτη, όσον αφορά τη συνολική τεκμαρτή δαπάνη με βάση τα αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή της Α.Ε., είναι να κατανεμηθεί ισομερώς στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που δύνανται, λόγω της ιδιότητάς τους (πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος), να κάνουν χρήση των αυτοκινήτων της εταιρίας.

4. Στην περίπτωση που τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. δεν κατέχει το ίδιο πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της κρινόμενης περιόδου, αλλά τα πρόσωπα που κατείχαν αυτή τη θέση διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα πρόσωπο.

5. Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., ο οποίος έστω ότι είναι και διευθύνων σύμβουλος και κατά τη διάρκεια του έτους αλλάξει αυτό το πρόσωπο, η συνολική ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, αφού περιορισθεί στο ύψος της μεγαλύτερης τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας, θα μεριστεί στα δύο πρόσωπα που κατείχαν διαδοχικά τη θέση του προέδρου - διευθύνοντα συμβούλου της Α.Ε., ανάλογα με τους μήνες που κατείχε τη θέση αυτή ο καθένας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο