Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 868 ΕΞ 17.5.2016 Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή

(Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 17-05-2016
Αρ. πρωτ.: 868

Θέμα: «Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 202εξ/29.2.2016 «Αγορά και πώληση λογισμικού» απάντησή σας, όταν το λογισμικό αποκτάται με σκοπό την μεταπώλησή του, θεωρείται απόθεμα. Συνεπώς, καταχωρείται στο σχετικό λογαριασμό των αποθεμάτων και κατά την πώλησή του εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης αγαθών, καταχωρούμενο στον τηρούμενο λογαριασμό πωλήσεων αγαθών.
Υπάρχουν λογισμικά τα οποία αγοράζονται από το χρήστη, εγκαθίστανται στον υπολογιστή και λειτουργούν χωρίς την οποιαδήποτε απαίτηση παραμετροποίησης (λογισμικά τύπου WORD, EXCEL, ADOBE κ.λπ.). Υπάρχουν όμως και λογισμικά τα οποία διατίθενται από τους dealers των εταιριών (π.χ. λογιστικά προγράμματα) τα οποία ενεργοποιούνται από την κατασκευάστρια εταιρία στο όνομα του αγοραστή και για να λειτουργήσουν απαιτούν εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του αγοραστή.
Πως πρέπει να χαρακτηριστεί αυτή η συναλλαγή για τον dealer; Αγορά αποθέματος (λογισμικό), πώληση αγαθού (λογισμικό) και παροχή υπηρεσιών (εγκατάσταση και παραμετροποίηση); Ή δαπάνη (η αγορά του λογισμικού) και παροχή υπηρεσιών (η διάθεση του λογισμικού και η παραμετροποίηση-εγκατάσταση κ.λπ.);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση στο ερώτημα είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και κρίσης της οντότητας.

Συγκεκριμένα:

1. Η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης θεωρείται έσοδο παροχής υπηρεσιών και η αξία του λογισμικού έσοδο πώλησης αγαθών.

2. Εάν η αξία του λογισμικού είναι μικρή σε σχέση με την αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης, το κόστος του λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος παροχής της υπηρεσίας.

3. Εάν η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης σε σχέση με την αξία του λογισμικού είναι μικρή, το κόστος της εγκατάστασης - παραμετροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος του πωλούμενου λογισμικού.

Για φορολογικές πτυχές του θέματος το ΣΛΟΤ δεν εκφέρει άποψη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο