Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2000 ]

ΠΟΛ.1238/14.9.2000 Εναρξη υπό ίδρυση επιχείρησης

(Εναρξη υπό ίδρυση επιχείρησης )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1079687/2157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Πρώη – Κυριακού Αγγελική
Τηλέφωνα: 3375186 – 7

ΠΟΛ.: 1238

ΘΕΜΑ: Έναρξη υπό Ίδρυση Επιχείρησης.

1079687/2157/ΠΟΛ.1238/14.9.2000

Με αφορμή τη δημιουργία προβλημάτων στο υποσύστημα Μητρώου των ΔΟΥ, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων τα οποία, ενώ έχουν ήδη νόμιμα συσταθεί, υποβάλλουν στις ΔΟΥ, αντί της δήλωσης έναρξης εργασιών, δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σε κάθε περίπτωση που προσκομίζεται στις ΔΟΥ δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης, θα συνοδεύεται απαραίτητα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του ιδρυτή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, κατά το χρόνο υποβολής της εν λόγω δήλωσης, το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο δεν έχει νόμιμα συσταθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο