Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2016 ]

Αρ. πρωτ.: 17046/28.4.2016 Αποδοχή της υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

(Αποδοχή της υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 28 / 4 / 2016
Αρ. Πρωτ.: 17046
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.: 11526
Πληροφορίες: Ο. Παπαδοπούλου Η. Ζαχαρόπουλος
Τηλέφωνο: 210-6919310, 210-6929013
FAX: 210-6918088

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα : Αποδοχή της υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


Σχετ. : α) το με αρ. πρωτ. 231 - 1665/101559/28.3.2016 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρ. πρ. ΔΑΟΚΑ 17046/31.3.16). β) η υπ' αριθμ. 63/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. γ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 287/8.2.2016 ερώτημα του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το ΝΣΚ, όπως διευκρινίσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 675/9.3.2016 έγγραφο. δ) η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων».
ε) η υπ' αριθμ. ΣτΕ 4446/2015 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. στ) το με αρ. πρωτ. 10580/18.3.2016 ενημερωτικό σημείωμα της ΔΑΟΚΑ σχετικά με την επίδραση των αναπροσαρμοσμένων αντικειμενικών αξιών ακινήτων στις δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του ν.4178/2013.

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 63/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στον τρόπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4178/2013, μετά την υπ' αριθμ. ΣτΕ 4446/2015 Απόφαση της Ολ. ΣτΕ και την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων από 21.5.2015, την οποία αποδεχόμαστε.

Με τη γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι, «Οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4178/2013 είναι εκείνες που ίσχυαν κατά την 28η.7.2011 και, συνεπώς, ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου δεν επηρεάζεται από το διατακτικό της υπ' αριθμ. ΣτΕ 4446/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, ούτε από τις νέες τιμές ζώνης που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.».


 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Παναγιώτης Σκουρλέτης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ιωάννης Τσιρώνης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο