Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2000 ]

ΠΟΛ.1234/8.9.2000 Κατάσταση εγκεκριμένων τύπων φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων

(Κατάσταση εγκεκριμένων τύπων φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1078412/232/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Σπ. Κοψιδάς
Τηλέφωνα: 3640870

ΠΟΛ.: 1234


ΘΕΜΑ: Κατάσταση εγκεκριμένων τύπων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών & Συστημάτων.
1078412/232/0015/ΠΟΛ.1234/8.9.2000

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, κατάσταση συμπληρωματική της συνημμένης στην υπ' αριθ. 1117487/320/0015/Εγκύκλιό μας, η οποία περιέχει εγκεκριμένους τύπους φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, βάσει των νέων τεχνικών προδιαγραφών, χρονικής περιόδου από 16.12.1999 μέχρι 20.7.2000.
Σημειώνεται ότι όσοι τύποι φ.τ.μ., στο συνημμένο πίνακα, φέρουν ένδειξη (*) σημαίνει ότι έχουν δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και όσοι φέρουν ένδειξη (**) σημαίνει ότι πρόκειται για Ταμειακά Συστήματα (P.O.S.).
Τέλος, επισημαίνεται ότι το TAXIS ενημερώνεται αμέσως με τη χορήγηση κάθε νέας έγκρισης φ.τ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ Η.Τ.Μ.
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ


188 EPSON-FISCAL* 15ΠΗ188/21.12.99 ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α:187
model 210 ΑΕΒΕ
189 DCR ASTERIAS 15ΔΚ189/18.1.2000 Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. Α/Α:17
1500 EURO
190 DCR ASTERIAS 15ΔΘ190/18.1.2000 Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. Α/Α:17
2000 Τ EURO
191 NCR 7445 FALCON** 15TY191/18.1.2000 Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΟΙ Α.Ε. Α/Α:176
192 NCR 7453** 15NI192/22.2.2000 NCR (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. Λ.ΘΗΣΕΩΣ 330
17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, THΛ. 9475700, FAX: 9407812
193 CASIO FE-500 G* 15EN193/29.2.2000 EME A.E. A/A:11
194 ADMATE 237 15KΔ194/7.3.2000 ΑΓΓ.Μ.ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ Α/Α:3
195 ICS MICROPOS* 15AK195/4.4.2000 Ε.ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α/Α:93
196 PLATO-POS FP 950G** 15ΠΥ196/12.6.2000 ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α:187
ΑΕΒΕ
197 ELCOM EURO 2000T* 15ΛΠ197/12.6.2000 Κ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Α/Α:37
198 Strada 2000* 15MX198/22.6.2000 Ε. ΜΗΝΟΣ Α.Ε. Α/Α:141
199 ASTERIAS SERENA F 15ΔI199/4.7.2000 E. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. Α/Α:17
200 EPSON FISCAL 15ΛΜ200/20.7.2000 ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α:187
model 950* ΑΕΒΕ

* Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ
** Ταμειακό σύστημα (P.O.S.)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο