Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2000 ]

ΠΟΛ.1230/24.8.2000 Εφαρμογή της απόφασης που αφορά τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης του ποσοστού 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κ.λπ.

(Εφαρμογή της απόφασης που αφορά τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης του ποσοστού 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κ.λπ.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1062309/814/Δ.Τ&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ.ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1230

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της απόφασης που αφορά τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης του ποσοστού 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κ.τ.λ.

Με αφορμή διαμαρτυρίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής για μη εφαρμογή από τις Δ.Ο.Υ. των οριζομένων στην Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης 1004181/1873/10/ΔΤ&ΕΦ./4-1- 2000 (ΦΕΚ Β.68/28-1-2000) «Τρόπος είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης» την οποία σας κοινοποιήσαμε με την με αρ. πρωτ.. 1013588/196/ΔΤ & ΕΦ/ΠΟΛ 1042/10-2- 2000 διαταγή μας, επισημαίνουμε την ανάγκη
εφαρμογής των οριζομένων στην ανωτέρω απόφαση, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός στον οποίο απέβλεψε η επιβολή της ανωτέρω εισφοράς όπως αποφευχθούν οι διενέξεις με τα δικαιούχα Ταμεία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο