Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2016 ]

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016/26.4.2016 Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001

(Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 26.4.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016

ΕΙΣ:ΔΕΕΦ 1062362 ΕΙΣ/19.4.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3645378
Fax: 210- 3645413
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001.

ΣΧΕΤ: Το από ... ηλεκτρονικό μήνυμα σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με το χρόνο έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε στο Τελωνείο λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.296θ/2001 καθώς και τον χρόνο αναγραφής του ποσού αυτού στη δήλωση ΦΠΑ σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1082/6.4.2015 δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ και διευκρινίστηκε ότι το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην τελωνειακή αρχή κατά την λήξη του καθεστώτος αναστολής, έστω και μετά την αφαίρεση του φόρου εισροών, κατά τις διαδικασίες της Α.Υ.Ο. Δ.635/93 προκειμένου για αγαθά με ΕΦΚ, αναγράφεται στον κωδικό 402 του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ.

3. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί στην ανωτέρω εγκύκλιο εάν ο φόρος που καταβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001 πρέπει να καταχωρείται στην δήλωση ΦΠΑ στην φορολογική περίοδο εντός της οποίας έχει γίνει η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο ή εντός της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η έξοδος των αγαθών από την φορολογική αποθήκη.

4. Η αναγραφή του καταβλητέου φόρου στο Τελωνείο τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας αυτή έχει πραγματοποιηθεί θα οδηγούσε στην καταβολή του φόρου δύο φορές για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε μία συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, μία στη Δ.Ο.Υ. με τη δήλωση ΦΠΑ και μία στο Τελωνείο. 

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο αποτελεί ουσιαστικά «προπληρωμή» του οφειλόμενου με την «δήλωση ΦΠΑ» φόρου, δύναται ο καταβλητέος φόρος να συμπεριληφθεί στην δήλωση ΦΠΑ που αφορά την έξοδο των αγαθών από την φορολογική αποθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ έχει καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος στο Τελωνείο.
Για παράδειγμα για εκροές που έχουν γίνει τον Μάρτιο του 2016 και η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο πραγματοποιείται τον Απρίλιο του 2016 το ποσό της καταβολής στο Τελωνείο δύναται να καταχωρηθεί στην δήλωση του πρώτου τριμήνου 2016 για υποκείμενους που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, με την προϋπόθεση ότι πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος στο Τελωνείο.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Φ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο