Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2016 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 18951/21.4.2016 Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης σε περιπτώσεις που πολίτες τρίτων χωρών δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας

(Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: οικ. 18951

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελ. Βασταρδή
Τηλέφωνο : 213 136 1387
Fax : 213 136 1286
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης


ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 42/2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια οδηγιών της υπηρεσίας μας σχετικά με την εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε περιπτώσεις που πολίτες τρίτων χωρών δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας και δεδομένου ότι το ΙΚΑ δεν έχει ακόμη προβεί σε έκδοση σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και ενόψει συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, όπως αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα και στο διάστημα που μεσολαβεί, όπως απέχουν από κάθε απορριπτική ενέργεια, στις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμεί η προσκόμιση του αποδεικτικού εξαγοράς απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, πέραν του εξαμήνου και εφόσον ο φάκελος με τα λοιπά δικαιολογητικά είναι πλήρης.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες σας και στις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει το εν λόγω δικαίωμα και μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης και έως τη συμπλήρωση εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη της διαδικασίας εξαγοράς.

Τέλος, σε συνέχεια ερωτημάτων, των οποίων η υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες σας οφείλουν να εξετάζουν την πλήρωση της προϋπόθεσης της ασφαλιστικής ικανότητας, χωρίς περαιτέρω έλεγχο του εάν αυτή κατοχυρώθηκε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα της υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούν διαδικασία επαναφοράς στη νομιμότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Παπαδόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο