Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2000 ]

ΠΟΛ.1219/31.7.2000 Επίδοση προσκλήσεων που αποστέλλουν οι Επιτροπές Παιγνίων στους ενδιαφερόμενους για προσκόμιση παιγνιομηχανημάτων για εξέταση

(Επίδοση προσκλήσεων που αποστέλλουν οι Επιτροπές Παιγνίων στους ενδιαφερόμενους για προσκόμιση παιγνιομηχανημάτων για εξέταση )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1068649/850/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ι. Κοψιά
Τηλέφωνα: 3644781

ΠΟΛ.: 1219

ΘΕΜΑ: Επίδοση προσκλήσεων που αποστέλλουν οι Επιτροπές Παιγνίων στους ενδιαφερόμενους για προσκόμιση παιγνιομηχανημάτων για εξέταση.

1068649/850/Τ.&Ε.Φ./

1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.2753/1999 και της υπ' αριθ. 1120326/1518/Α0006/24.12.1999 απόφασης, όπως ισχύει, έγινε η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών δύο Επιτροπών Παιγνίων, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η εξέταση, υπό τη μορφή της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, των παιγνιομηχανημάτων που αφορούν οι υποθέσεις που παραπέμπονται σ' αυτές και ο χαρακτηρισμός των σ' αυτά εγκατεστημένων παιγνίων ως ψυχαγωγικών, τεχνικών ή μη.

2. Προκειμένου οι ανωτέρω Επιτροπές να προβούν στην εξέταση των παιγνιομηχανημάτων, αποστέλλουν σχετικές προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους, με τις οποίες καθορίζεται η ημέρα και ώρα προσκόμισης των παιγνιομηχανημάτων στην έδρα των Επιτροπών. Εξάλλου, έχει κριθεί αναγκαίο οι ανωτέρω προσκλήσεις να επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωσή τους και να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και ακυρότητα της διαδικασίας.

3. Επειδή οι ανωτέρω προσκλήσεις πρέπει να επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους μέσω των ΔΟΥ ή του ΣΔΟΕ, θα πρέπει να μεριμνάτε για την έγκαιρη και νόμιμη επίδοση των προσκλήσεων που σας έχουν αποσταλεί ή θα σας αποσταλούν και την άμεση ενημέρωση των Επιτροπών για την πραγματοποίηση της επίδοσης. Η ενημέρωση αυτή των Επιτροπών θα γίνεται αρχικά μέσω Fax και, στη συνέχεια, με την αποστολή του αποδεικτικού επίδοσης. Επισημαίνεται ότι για την επίδοση των προσκλήσεων αυτών, πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες ως προς την επίδοση διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται το νόμιμο της επίδοσης.

4. Οι Επιτροπές Παιγνίων στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, θα πρέπει να ορίζουν ημερομηνία εξέτασης τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται το έγκαιρο της επίδοσης.

5. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι: Η Α' Επιτροπή Παιγνίων εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της οδού Εσπερίδων 3α', τα αποστελλόμενα όμως σ' αυτή έγγραφα θα πρέπει να απευθύνονται ως εξής: "Υπουργείο Οικονομικών Α' Επιτροπή Παιγνίων Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 101 84 - Αθήνα" (Τηλ.: 95.12.096 - Fax: 95.12.968). Η Β' Επιτροπή Παιγνίων εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού Ολύμπου 29β', Τ.Κ. 570 09, Καλοχώρι (τηλ.: 031/571.206 - Fax: 031/574.621).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο