Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2000 ]

ΠΟΛ.1222/7.8.2000 Συσχέτιση προσωρινών ΑΦΜ με πραγματικούς - Παρέχονται οδηγίες

(Συσχέτιση προσωρινών ΑΦΜ με πραγματικούς - Παρέχονται οδηγίες )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1070156/1827/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ. ΕΣΟΔΩΝ
2. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
3. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΟΛ.: 1222

ΘΕΜΑ: - Συσχέτιση προσωρινών ΑΦΜ με πραγματικούς.
- Παρέχονται οδηγίες.

Με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν στις ΔΟΥ, σχετικά με τις βεβαιωμένες οφειλές σε προσωρινούς ΑΦΜ και προκειμένου να αυξήσουμε τη δυνατότητα είσπραξης των οφειλών αυτών, πρέπει να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

Το τμήμα εσόδων της ΔΟΥ θα εκτυπώσει καταστάσεις οφειλετών με προσωρινούς ΑΦΜ (με όλα τα αναγραφόμενα για κάθε οφειλέτη στοιχεία) και σε συνεργασία με το τμήμα Μητρώου θα προβεί στην έρευνα για συσχέτιση των προσωρινών ΑΦΜ με τυχόν υπαρκτούς.

Όπου εντοπισθούν πραγματικοί ΑΦΜ θα μεταφερθούν και οι οφειλές των προσωρινών με ταυτόχρονη απενεργοποίηση τους.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται από τη λήψη της παρούσης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000.

Μετά το Πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, κάθε ΔΟΥ θα ενημερώσει την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) καθώς και την Δ/νση Μητρώου για τα αποτελέσματα των εργασιών της, δηλαδή αριθμό προσωρινών ΑΦΜ που έχει συσχετιστεί με πραγματικούς.

Οι Επιθεωρητές των ΔΟΥ παρακαλούνται να φροντίσουν για την ορθή εφαρμογή της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Γεν. Γραμματέας
Χ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο