Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α02/ 1102/42/ 14.4.2016 Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

(Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 14/4/2016
Αριθμ. Πρωτ.:Α02/1102/42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 - Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.


ΣΧΕΤ.: Το υπ. αρ. Γ32/452/23.6.2015 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με αφορμή ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση (απεικόνιση ασφάλισης) προσώπων απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, καταβλήθηκαν επιδικασθέντα ποσά για αμοιβές και παρακρατήθηκαν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κρίνουμε αναγκαία την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος ως εξής:

Σε Δ.Α.Τ.Ε. που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ή θα του χορηγήσει η οικεία υπηρεσία Μητρώου, εάν δεν διαθέτει (σχετ. Α02/1102/114/17.9.2014 Γενικό Έγγραφό μας.), θα πρέπει, βάσει στοιχείων που θα ζητηθούν από την Οικονομική Υπηρεσία, που κατέβαλε το επιδικασθέν ποσό, να καταχωρηθεί από την αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία Εσόδων εγγραφή, η οποία θα αναφέρει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως εργοδότη και θα περιλαμβάνει ανάλυση κατ’ έτος (με αναφορά της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης):

● των ημερών ασφάλισης (εικοσιπέντε για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα απασχόλησης ή τις ημέρες που αναλογούν, όταν η απασχόληση αφορά μέρος του ημερολογιακού μήνα),
● των ασφαλιστέων αποδοχών και
● του κλάδου ασφάλισης.

Στην εγγραφή θα γίνεται παραπομπή στο παρόν Γενικό Έγγραφο και θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα του Υποκαταστήματος με υπογραφή του Προϊστάμενου του Τμήματος Εσόδων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο