Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2000 ]

ΠΟΛ.1212/18.7.2000 Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χρήση 1.7.1999 έως 30.6.2000, από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Γιεν Ιαπωνίας

(Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χρήση 1.7.1999 έως 30.6.2000, από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Γιεν Ιαπωνίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1054141/10714/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η )
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 33.75.312

ΠΟΛ.: 1212

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χρήση 1/7/1999 έως 30/6/2000, από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Γιέν Ιαπωνίας.


1054141/10714/Β0012/ΠΟΛ.1212/18.7.00 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1113835/11076/Β0012/διαταγή μας έγινε δεκτό ότι οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν, είτε κατά την εξόφληση υποχρεώσεων σε Γιεν Ιαπωνίας στο διάστημα από 1.1.1999 μέχρι 31.12.1999, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης (31.12.1999) και οι υποχρεώσεις αυτές προέρχονταν από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι και τις 31.12.1998, μπορούσαν να αποσβεστούν, είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση που αφορούσε Ισολογισμούς που έκλεισαν με 31.12.1999 και μετά.

2. Στη συνέχεια, έγινε συμπληρωματικά δεκτό, με την υπ' αριθ. 1121374/11157/Β0012/διαταγή μας, ότι στην πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από υποχρεώσεις σε Ιαπωνικό νόμισμα Γιεν, που γεννήθηκαν από 1.1.1999 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

3. Επειδή οι υπόψη χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν, κυρίως, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999 και δεδομένου ότι στη διαχειριστική περίοδο των επιχειρήσεων που θα κλείσουν Ισολογισμό με 30.6.2000 περιλαμβάνεται το β' εξάμηνο του έτους 1999 και, περαιτέρω, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αφορούν στο οικονομικό έτος 2000, όπως συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις που έκλεισαν Ισολογισμό με 31.12.1999, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 1121374/11157/Β0012/διαταγή μας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν Ισολογισμό με 30.6.2000.

Δηλαδή οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες θα προκύψουν, είτε κατά την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ιαπωνικό νόμισμα Γιεν στο διάστημα από 1.7.1999 μέχρι 30.6.2000, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης και οι υποχρεώσεις αυτές προέρχονται από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι και τις 30.6.2000, θα αποσβεσθούν από τις πιο πάνω επιχειρήσεις, είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση της οποίας η διαχειριστική περίοδος κλείνει στις 30.6.2000.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων ο Ισολογισμός κλείνει μετά την 31.12.1999 και αφορά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο