Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2016 ]

Αριθμ. πρωτ.: Α 22303/1445/8.4.2016 Περί της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

(Περί της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 8 Απριλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Α 22303/1445

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο:210 6508094
FAX:210 6508451
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Περί της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/10/οικ.6675/7-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σας διαβιβάζεται, προς ενημέρωση και τυχόν ενέργειες, το ως άνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αναφέρεται σε θέματα έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι οι διάφορες κατηγορίες και τύποι παραβόλων για τη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υπ. Με. Δι. είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του eΠαραβόλου στον υπερσύνδεσμο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm και, ειδικότερα:
- Για διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών υπό το Φορέα Δημοσίου: Υπ.Υποδ.Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφορές.
- Για διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης Συνδυασμένων Μεταφορών υπό το Φορέα Δημοσίου:Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Άδειες Οδήγησης καθώς και το Φορέα Δημοσίου:Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/Σχολές Οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ- ΠΕΙ-ΠΕΕ-ADRΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
α. α.
Τ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα ΣαρρήΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο